Gäststjärnor:  Löjtnant Takashima - Tamlyn Tomita, Doktor Benjamin Kyle - Johnny Sekka, Lyta Alexander - Patricia Tallman, Del Varner - John Fleck, Senatorn - Paul Hampton, Carolyn Sykes - Blaire Baron
Manus: J. Michael Straczynski, Regissör: Richard Compton, Produktions. NR: 0 Pilot

Året är 2257. En gigantisk rymdstation kallad Babylon 5 som ligger i en bana runt Epsilon 3, i ett neutralt hörn långt bort i galaxen. Bemannad av en besättning män och kvinnor från jorden, Babylon 5 är byggd för att bibehålla freden mellan de 4 utomjordiska raserna Narn, Centauri, Vorlon och Minbari - vilka anser sig ha kontrollen över galaxen.

Säkerhetschef Michael Garibaldi anropar CNC, som letar efter Kapten Sinclair då han är tvungen att godkänna en passagerare som kommit. Löjtnant Takashima hälsar att Sinclair skulle kontrollera ett turistproblem, men hon vet inte riktigt vad saken gällde. Kapten Sinclair har begett sig till stationens Casino för att sära på ett par bestående av en man från Jorden och en kvinnlig Arnassien, mannen blir inte speciellt glad över att han stör. Men när han berättar för honom, att efter att denna ras haft sex äter dom upp sin partner. Därefter går han till incheckningen, för att möta Lyta Alexander från PSI-Corps som kommit till stationen för arbeta som kommersiell telepat. När dom är på väg därifrån hör dom ett skrik från en kvinna vid inpasseringen, det är en smugglare som försökt ta in "dust" (en drog som ger användaren telepatiska förmågor). Som efter att ha blivit avslöjad tagit henne som gisslan, Sinclair går tillbaka dit och försöker att tala mannen till rätta. Han ger honom ett löfte om att få gå ombord på ett skepp, om han släpper sin gisslan. Han håller sitt löfte, men om mannen någonsin kommer tillbaka till stationen kommer hans skepp att förintas.

Löjtnant Takashima arbetar på CNC, när Narns ambassadör G'Kar kommer dit. Han kommer med ett klagomål att ett av Narns transportskepp inte fått lov att docka, hon säger till honom att kaptenen ombord inte gått på att låta dem skanna skeppet efter vapen. Ambassadören anser att detta är absurt, men hon talar om för honom att detta är enda sättet att stoppa att vapen kommer ombord. Sinclair och Lyta Alexander tar vägen genom utomjordingarnas del av skeppet, där dom tvingas att använda sig andningsmasker då denna del är farlig för människor. När dom skiljs åt frågar hon varför stationen fått namnet Babylon 5, så svarar han att detta beror på att nummer 1, 2 och 3 råkade ut för sabotage och nummer 4 försvann utan några som helst spår innan den han öppnas.

Efteråt har Sinclair, Takashima, Garibaldi och Dr Kyle ett möte, där dom diskuterar ankomsten av Ambassadör Kosh från Vorlon. Dom diskuterar den allvarliga brist på information som dom har angående denna ras, Dr Kyle berättar de modifieringar som gjort i ambassadörens rum och vad som ingår i rummets andningsluft. Höga nivåer av metan, sulfat och syre, vilket i stort sett det enda dom känner till om denna ras. När Kosh anlänt har den siste av de fyra stora utomjordiska raserna anlänt, utanför stationen lämnar en liten farkost det Narnska transportskeppet. Och närmar sig sakta stationen, för att sedan fästa sig där.

När Sinclair är på väg till sin bostad ombord, får han ett anrop från CNC som talar om att Ambassadör Delenn från Minbar bett om ett möte med honom. Vilket han accepterar, och beger sig till stationens trädgård för att träffa henne. För att ta sig dit går han ombord på stationens tåg som går längs med hela B5. Hon vill träffa honom för att diskutera ankomsten av Vorlonernas ambassadör, och hon säger att hon ser fram emot att få träffa en Vorlon. Då det hon hört talas om dem som är underligt. Och när Sinclair frågar om vad det är hon har hört, frågar hon i sin tur om dom inte har egna datafiler angående Vorlonerna. Svarar Sinclair "Absolut, mycket stora filer, men det finns inget i dem naturligtvis. Hur mycket har ni?" Hon svarar att dom troligen har mer än Jorden, naturligtvis är allt hemligstämplat. Sen överlämnar hon en kopia av deras information, med orden "om någon frågar, säg att dom föll från himlen".

Samtidigt bryter panik ut vid CNC, när ett skepp anländer genom hopporten. Skeppet som kommer ut ur den, visar sig vara en Vorlonsk farkost. Kapten Jeffrey Sinclair, Löjtnant Takashima och deras säkerhetschef, Michael Garibaldi blir helt överrumplade när den mest mystiska av ambassadörerna, Kosh Naranek, anländer 2 dagar för tidigt. När Kapten Sinclair kommit till sin bostad, får han ett samtal från sin flickvän Carolyn som kommer tillbaka efter att ha varit borta i affärer under en längre tid. Löjtnant Takashima blir stoppad av Ambassadör G'Kar, då han vill meddela henne om att han sagt till sin transportskeppskapten att gå med på att dom skannar hans skepp. Och att skeppet kommer att vänta med att docka tills efter Kosh gjort det. Mr Garibaldi får i uppdrag att hämta Londo Mollari den Centauriske Ambassadören, och se till att denna kommer till mottagningen. Han hittar honom i ett av stationens Casinon, ambassadören vill att Garibaldi skall gå därifrån. Han har snart spelat slut sina krediter och ber att få låna lite från Garibaldi, och sen börjar han att berätta om Centauris äldre dagar. När Garibaldi gått iväg, blir Londo tilltalad av Del Varner som är intresserad att sponsra hans spelsystem.

Stationens telepat Lyta Alexander har startat sitt jobb, med att hjälpa affärsmän. Och efter att hon avklarat sitt uppdrag, ber Ambassadör G'Kar att få tala med henne. Han börjar med att förklara att det inte finns några telepater, bland hans folk. Som han hoppas att hon skall kunna hjälpa dem att ändra på, han berättar att han fått klartecken att ge henne mycket bra betalt. Och att detta skulle ske genom antingen en direkt parning, för dem två. Eller genom att hon donerar vitala celler, så att Narn själva skall kunna klona en kopia av henne. Men han anser att parningen skulle bli värdefullare, och han frågar henne sedan om hon skulle föredra att vara medveten eller medvetslös. Själv föredrar han att hon är vaken, men att han inte känner till hennes njutningströskel.

Samtidigt som Ambassadör Kosh går in för landning, tar Kapten Sinclair en av transporthissarna för att ta sig dit. Men hissen fastnar halvvägs ner, på grund av ett kraftfall. När ambassadören kommer ut från avdelningen där hans skepp dockat, samtidigt som Sinclair anländer. Straxt därefter hörs ett larm och Sinclair och Garibaldi går in genom dörren, när dom kommit in upptäcker dom Ambassadör Kosh liggande på golvet. När dom fått Kosh till Med-Lab 1 håller stationens läkare Benjamin Kyle, på att förbereda dess isoleringsrum för att kunna behandla ambassadören. När Löjtnant Takashima kommer in, meddelar hon att dom inte får öppna hans dräkt, av säkerhetssjäl. Men Kapten Sinclair beslutar att dom skall förbise denna order, och säger åt läkaren att han är bunden till sin läkared och att man ska stänga av alla videokameror. Han tar fullt ansvar om detta skulle upptäckas.

Medan Sinclair talar med en senator via en videolänk, kommer Mr Garibaldi precis in och får höra hur denne senator varit emot honom från första början. Men när Sinclair ber om ursäkt för att han blev tvungen att höra detta, säger han enkelt att det är gamla nyheter. Sen ger Sinclair honom uppdraget att ta reda på var alla befann sig när ambassadören kom, Garibaldi svarar då att han skall börja med Londo. Då han inte mötte de andra när det var tänkt, Sinclair vill även att han skall kontrollera transporthissen för att ta reda på varför den stannade. Garibaldi säger åt Sinclair att se till att vila, då han tror att det kommer att bli hett senare.

Och han går till sin bostad, där han upptäcker att någon tagit sig in. Han upptäcker genast att det är Carolyn. Dr. Kyle arbetar med att ta reda på vad som drabbat ambassadören, han rapporterar sina första tester till Sinclair. Dessa första resultat visar att det verkar vara något slags gift, men han kan inte göra något förrän han vet vad det är för gift. Efter att han tagit emot denna rapport tar Sinclair kontakt med Säkerhetstjänsten ombord, och ger order om att stationen skall stängas. Inga skepp får landa eller ge sig av från Babylon 5.

Nästa morgon besöker Ambassadör G'Kar från Narn, Minbarernas ambassadör Delenn där han lägger skulden för det inträffade på Londo Mollari från Centauri. På grund av att han var den ende som som saknades bland välkomstsällskapet. När hon frågar honom om varför Centauri Prime skulle vilja döda Ambassadör Kosh, svarar G'Kar att finns det något bättre sätt att stötta ett vissnande Imperium än att starta ett krig. Dom har ju försökt att få till en allians med Jorden i flera år, och att en gemensam fiende skulle förbättra deras chanser. Han vill också att deras två Regeringar skall gå ihop i en allians, då Minbari har den teknologiska fördelen och att Narn har obegränsat med folk.

Men detta kan inte Delenn gå med på, och när hon ber honom att gå. Då blir G'Kar förbannad och börjar fråga varför Minbari gav upp i deras strid mot människorna, då dom bara hade den sista striden kvar för att besegra dem. Delenn svarar att dom hade sina själ, sedan plockar hon fram en ring som fanns inuti ett dolt skåp. Hon tar på sig den och håller upp handen mot G'Kar medan hon går emot honom. Och medan hon närmar sig honom tar han sig mot bröstet och han har svårt att andas, det blir allt värre ju högre tyngdkraft som ringen alstrar. Hon talar också om för honom att om den når upp till 6-G, kommer hans hjärta att explodera. Hon säger även till honom att han aldrig skall prata om den Grå Församlingen i hennes sällskap.

Mr Garibaldis första mål blir Centauri Primes ambassadör Londo Mollari, och när han frågar Londo om han hört vad som hänt. Hans svar blir "det är synd, så det blir ett krig nu va. Allt detta med att springa runt och skjuta på varandra, man kunde tro att det någon gång skulle gå och bli omodernt. Då frågar Garibaldi honom var han befann sig när ambassadören anlände, Londo svarar att han inte gillar tonen i hans fråga. Efter att Garibaldi talat om för honom att han sedan två timmar tillbaka, har rätt att förhöra alla diplomater. Beslutar sig Londo för att samarbeta, då han innan påpekade att han som diplomat har immunitet. Och han berättar att han befann sig på Casinot vid den tidpunkten, och att han sponsrats av en Del Varner då han var pank när Garibaldi lämnade honom. han fortsättar att tala om att denne man även pratade med den nya telepaten Lyta Alexander.

Dr Kyle kommer till Löjtnant Takashimas bostad, som bjuder honom på äkta kaffe. Han berättar att han gjort allt han kan för ambassadör Kosh, men han är på väg att dö. Och han kommer att dö om dom inte kommer på vad som hände i slussen, och detta beror till stor del på att alla kameror var avstängda när han kom ombord. Ingen har sett vad som hände, men Dr Kyle säger att en person har gjort det. Och det är ambassadör Kosh själv, men Takashima säger att detta kan inte komma på fråga. Då Vorlonerna inte kommer att gå med på att dom utför en telepatisk skanning på honom. Dr Kyle säger då "det därför som vi inte skall berätta något för dem!" Han vill inte heller att man berättar om det för Kapten Sinclair, så att om dom strular till kommer kaptenen inte att råka illa ut. Till slut går hon med på detta, då hon anser att det nog är dags att bryta reglerna nu. övertygad om att Kosh blivit förgiftad. Om Kosh dör, kommer fredskonferensen att misslyckas.

Dr. Kyle och Löjtnant Takashima lyckas till sist med att övertala Lyta Alexander, att skanna den döende ambassadören. Garibaldi och Sinclair färdas i transporttåget, där Garibaldi berättar för honom att den endes alibi som inte håller är Sinclairs. Då det inte finns någon logg angående att hissen råkat ut för ett strömavbrott. När Lyta gått in till den medvetslöse Kosh för att utföra sinnesskanningen, är hon tvungen att bära en andningsmask på grund av atmosfären därinne. Hon får då se hur Kapten Sinclair kommer in i slussen, och välkomnar ambassadören. Som svar säger Ambassadör Kosh "Entil'Zha, Valen" där efter skakar dom hand och "Sinclair" fäster en hudlapp på ambassadörens hand. Denna syn gör att Lyta får panik, och dom blir tvungna till att hjälpa henne ut. När hon börjar att berätta för dem att giftet kommit in genom denna hudlapp på hans hand. Men till allas skräck, pekar Lyta ut Sinclair som den som mötte Kosh vid dockningplatsen.

Jordens regering beordra Löjtnant Takashima att ta över Sinclairs plats i Rådsmötet. Under tiden går Del Varner omkring ombord på stationen och tar foton av bland annat Lyta Alexander, när han sedan går in i en av hissarna ombord känner en av stationens anställda igen honom. Och när hissdörrarna stängs hörs ett vapen som avlossas, och när dörrarna öppnas igen kommer mannen som kände igen honom ut, men i övrigt är hissen tom. I Rådsförsamlingsmötet leder den ambitiöse Narnske ambassadören G'Kar hearingen, där han förhör de inblandade. Och när Dr Kyle talar om vilket slags gift det var som använts, påtalar G'Kar för Rådet att Kapten Sinclairs flickvän nyligen befann sig i det området som giftet kommit ifrån. Garibaldi är misstänksam av Lytas styrka och söker igenom hela stationen efter den som gjort detta. Han visar Kaptenen uppgifterna som han fått fram angående Del Varner, som visar att han är en teknologismugglare. Garibaldi berättar även att Varner även hade lovat att sponsra Londo i Casinot, men att han hade backat ur. Vilket i sådana fall är konstigt då han gör en hel del affärer med Centauri. Sinclair tycker att det är dags att Garibaldi tar ett snack med Del Varner.

Straxt innan Rådsmötet startar igen, vill G'Kar diskutera Mollaris röst med honom. Under mötet talar G'Kar om att det inte är rätt att Rådet, agerar som en domstol så han lägger fram ett förslag för röstning. Detta förslag innebär att man ska transportera Sinclair och alla eventuella vittnen, till Vorlonernas hemvärld då en rättegång bör hållas där. När det är dags att rösta röstar Londo Mollari ofrivilligt för att sända Sinclair till Kosh hemvärld för rättegång. Rösterna blir 2 -2, ett dödläge. Men G'Kar har varit i kontakt med Vorlon, och har fått fullmakt att lägga fram deras röst, vilket då betyder att det beslutas att Sinclair skall skickas till deras värld.

När Garibaldi och ett team tar sig in i Del Varners rum, hittar dom honom död. Garibaldi tror att Del Varner är viktig för deras undersökning, och att någon har tagit livet av honom för att ingen skall kunna spåra dem. Carolyn Sykes går senare till Ambassadör Delenn, där hon frågar henne varför hon röstade som hon gjorde. Då hon trodde att han var hennes vän, Delenn svara att hennes jobb på stationen endast är att observera. G'Kar har begett sig till främlingssektorn för att träffa någon, personen han träffar är Lyta Alexander. När hon frågar honom om han inte behöver en andningsapparat, så visar han henne att han fått gälar inopererade. Detta gör så att han kan befinna sig där utan.

När Löjtnant Takashima återkommer till CNC, får hon meddelandet att en av stationens underhållsrobotar har försvunnit, när den undersökte ett syrefall i Blå 5. Hon säger åt honom att skicka dit ett reparationsteam, för att ta reda vad det är som hänt. När Garibaldi sitter i Casinot kommer Londo Mollari fram till honom, för att be om ursäkt. Och för att berätta om orsaken till varför han röstade som han gjorde, detta var på grund av att G'Kar annars skulle ha avslöjat en del pinsamheter angående Londos pappa. Kapten Sinclair befinner sig i sin bostad, och kastar iväg en liten ask precis när Carolyn kommer in. När hon sedan plockar upp den, visar det sig att det var hans medalj han fick efter striden om Jorden. Hon frågar då varför han aldrig berättat detta för henne, då reser han sig och börjar berätta om om hur det var där. Om hur dom var på väg att förlora kriget där och då, hur han var på väg att ramma ett av Minbarernas stora kryssare. Sedan kommer han inte någonting, han vaknade sedan 24 timmar senare och då fick han reda på att kriget var slut. Hon talar då om för honom att han inte skall ge upp, utan en strid.

Lyta Alexander kommer in till Med-Lab 1, där hon börjar att stänga av alla livsuppehållande maskiner för att ta livet av Ambassadör Kosh, samtidigt som Dr Kyle försöker att få det att gå ihop med hur hon och andra hade sett Del Varner i Casinot efter hans död. När han sedan får höra larmen, vänder han sig om och får se hur hon stänger av allt. Och när han försöker att stoppa henne, så har hon inga problem med att slå ifrån sig läkaren. Och på väg ut riktar läkaren en laser mot henne och skadar henne i handen, utanför möter hon sig själv i korridoren. Hon riktar sitt vapen mot den riktiga Lyta, men samtidigt dyker Sinclair upp från det andra hållet och bedragaren vänder sitt vapen åt hans håll och skjuter men missar.

Underhållstjänsten har hittat en inbrytningskapsel nere i Blå 5, dom höll på att förlora sina liv när dom försökte att avaktivera den. Takashima har i sin tur funnit bevis på att Del Varner smugglat in ett "förvandlingsnät," en apparat som helt och hållet ändrar utseendet hos den som bär den, och han kan se ut som vem som helst. Det ultimata kamouflaget, Sinclair frågar då henne om hon kan kalibrera stationens sensorer till att finna en energikälla inne på stationen. När dom testar detta, gör detta så att dom hittar användaren. Takashima säger åt Sinclair att ta med sig en inspelare, för att dokumentera jakten.
Samtidigt som Sinclair och Mr Garibaldi ger sig iväg för att leta rätt på lönnmördaren, kommer kaptenens Vorlonska eskort genom hopporten för att hämta Sinclair. Och det är inte bara ett transportskepp som anländer, utan en stor flotta med skepp. Kapten Sinclair och Mr Garibaldi kommer ner till den Röda Sektorn, och för höra från Takashima att bytet finns i deras närhet. Dom delar på sig, för att ta honom från två håll. Straxt därefter blir Garibaldi skjuten, och han blir tvungen att avbryta, han klarar sig mer eller mindre oskadd tack vare sin skyddsväst. Efter att Sinclair lämnat Garibaldi ensam, öppnas en dörr och deras byte dyker upp. Han flyttar Garibaldi till främlingssektorn, där han räddas straxt därefter av Sinclair. På väg ut därifrån dyker Ambassadör Delenn upp, och hon lyfter upp Mr Garibaldi på sina axlar och bär ut honom. Efter att Vorlonerna kräver att dom överlämnar Sinclair, beordrar Takashima CNC att sända bilderna från kaptenens inspelare.

Sinclair och lönnmördaren gör till sist upp man mot man, under stridens gång ser det ut som om kaptenen får slåss mot flera personer då mannens förvandlingsnät hela tiden ändras. Sinclair dödar mannen genom att han slänger in honom mot ett elektriskt galler. Det visar sig att det är en man från Minbarernas Krigar klass. Och innan han dör säger han till Sinclair "Det är ett hål i ditt sinne". Efter att han sagt detta vrider han sin handled, för att aptera en sprängladdning han opererat in i sin kropp. Den påföljande explosionen orsakar allvarliga skador i Blå 7, och stationen bryter nästan samman när den förlorar stabiliteten. Men efter ett snyggt jobb i CNC, lyckas man att rädda stationen. Sinclair upptäcker att det är G'Kar, som för att ändra balansen i galaxen, tillsammans med andra konspirerat för att ta livet av Kosh och att lägga skulden för detta på fredsmäklarna ombord på Babylon 5. Turligt nog överlever Kosh, sanningen kommer ut, och G'Kar straffas på ett finurligt sätt.