Gäststjärnor:  Dr. Vance Hendricks - David McCallum, Nelson Drake - Marshall Teague, Mary Ann Cramer - Patricia Healy, Tullvakten - Paul Yuell, Tekniker - Sav Farrow, Sylvia Kelegian, Marianne Robertson, Säkerhetsvakt - Daniel Hutchison, Vakt - Tony Rizzoli
Manus: J. Michael Straczynski, Regissör: Richard Compton, Produktions. NR: 101

Dr. Vance Hendricks en respekterad arkeolog, har hittat flera mystiska artefakter på en torr och övergiven planet som avslöjar en stor hemlighet. Att denna ras hade kunskap om organisk teknik - ritningar på levande maskiner. Med hjälpt från sin assistent, Nelson Drake smugglar Hendricks in de mystiska relikerna till Babylon 5. Hendricks hoppas att avslöja hemligheten om dessa saker han hittat, med hjälp av sin förre elev, Dr. Stephen Franklin som är stationens chefsläkare.

Under tiden, undersöker Kommendör, Jeffrey Sinclair och Säkerhetschef Michael Garibaldi ett mystiskt dödsfall på en tullvakt. De vet inte att det varit Drake som mördade honom för att kunna få in relikerna ombord Babylon 5 utan att behöva vänta på karantän inspektionen.

När de bägge forskarna utför experiment med objekten, har artefakterna börjat att förvandla Drake till en cybernetisk mördare - delvis människa, delvis maskin går han till angrepp mot Dr. Franklin. När Franklin vaknar till, erkänner Hendricks för Sinclair och Garibaldi. Att han är skyldig till att ha fört in dessa objekt utan att dessa försatts i karantän innan, till laboratoriet i förhoppningen att senare kunna sälja dessa till något företag som tillverkar vapen.

Han förklarar även att Drake olyckligtvis infekterats av cellerna från dessa. Medan Drake förvandlas helt till en humanoid maskin, och tar sig runt ombord på stationen och laddar upp sig. Alla han möter dödas av honom, i tron att dessa är ett hot.

Franklin isolerar den genetiska koden som motiverar den cybernetiske Drake att döda. Han får då fram en video med skaparen, det visar sig att för över tusen år sedan, hade civilisationen på den torra planeten Tikkara tillverkat dessa artificiella soldater. Dess programmering var att döda alla som inte var genetiskt rena. Oturligt nog, denna önskan för en perfekt värld översattes alldeles för bra av dessa humanoider att de förintade allt liv på planeten.

Sinclair konfronterar till slut den omöjlige Drake med dessa fakta, och Drakes artificiella minne förstör sig självt i skam för att ha misslyckats i sin mission. Drake blir straxt sig själv igen men blir arresterad för mordet på tullvakten. Franklin vägrar att hjälpa Hendricks med dennes plan att sälja resten, Garibaldis män kommer för att arrestera forskaren.