Gäststjärnor:  Major Lewis Krantz - Kent Broadhurst, Lise Hampton - Denise Gentile, Zathras - Tim Choate
Manus: J. Michael Straczynski, Regissör: Jim Johnston, Produktions. NR: 118

Ett skepp som åkt iväg från Babylon 5 för att undersöka en kraftig energikälla i Sektor 14. Lindas in i ett vitt ljus och piloten dör efter att startat skeppets autopilot för att ta sig tillbaka till Babylon 5. Dess befälhavare Jeffrey Sinclair, Örlogskapten Susan Ivanova och Säkerhetschef Michael Garibaldi blir smått överraskade när dom får se obduktionsrapporten. Trots att piloten bara var omkring 30år har han dött av mycket hög ålder.

Sinclair får reda på att denna energi i Sektor 14 kommer ifrån det ställe där Babylon 4, Jordalliansen förra rymdstation försvann för fyra år sedan. CNC tar plötsligt emot ett nödanrop från Major Lewis Krantz Babylon 4s saknade Kommendör, där han ber om hjälp att evakuera besättningen då hans station är fast något slags tidsvirvel. Förbryllad över Babylon 4s uppdykande, beordrar Sinclair alla räddningsskepp på Babylon 5 att flyga till Sektor 14.

Under tiden flyger Minbaris Ambassadör Delenn sitt eget skepp till en Minbarisk krigskryssare där hon åter förenar sig med Den Grå Församlingen, den högsta ledningen på Minbar. Där får Delenn reda på att hon valts av dem att bli Minbaris nya ledare. Trots att hon är ärad insisterar hon att hennes spirituella mission är ombord på Babylon 5, som involverar Kapten Sinclair och den gamla Minbariska profetian. Hon måste slutföra detta arbete. Den Grå Församlingen accepterar hennes beslut och utesluter henne från ledningen. Delenn återvänder till Babylon 5 som Minbaris Ambassadör igen.

Ledande räddningsoperationen når Sinclair och Garibaldi till Babylon 4 där dom konfronterar Major Krantz. Han är livrädd av skakningarna och de ljussken som försvagat stationen. Han blir förstenad när det visar sig att hans räddning kommer ifrån Babylon 5 och att året är 2258. Krantz förklarar att bara några timmar efter att Babylon 4 kommit igång, blev dom fångade i en virvel som flyttar dem framåt respektive bakåt i tiden. Han har heller ingen aning om hur länge detta pågått eller om vilken tid det är nu.

Medan besättningen evakueras, sker ytterligare en skakning och Sinclair får en vision om sin egen framtid: Babylon 5 som blir förstört av en invasion och Garibaldi som offrar sig själv genom att aktivera självförstörelsemekanismen. Krantz tar Sinclair och Garibaldi till en tillfångatagen utomjordisk varelse, Zathras (War Without End Del 1), som plötsligt dök upp vid en tidigare vibration. Zathras förklarar att han kommer från en annan tid i historien, och att han skickats dit av "The One," galaxens spirituella ledare, för flytta Babylon 4 i tiden för att kunna vara till hjälp i ett stort Intergalaktiskt krig.

Då vibrationerna ökat i intensitet, dyker "The One" upp och stabiliserar Babylon 4 tillräckligt länge för att evakuera de sista ifrån Babylon 4. Zathras, ger "The One" en liten svart låda och den rymddräktsklädde försvinner. När Babylon 4 vibrerar våldsamt, räddar Zathras Sinclair från fallande delar och får dessa över sig istället. Krantz, Sinclair och Garibaldi lyckas att ta sig till sitt skepp, men dom blir tvungna att lämna Zathras som insisterar att han måste möta sitt öde här ombord på Babylon 4.

"The One," dyker upp tillsammans med en kvinna som man ej får se, för att hjälpa Zathras. Tittande efter de avgående skeppen, tar "The One" av sig sin hjälm, och avslöjar det åldrande ansiktet av Jeffrey Sinclair. Och sedan försvinner Babylon 4 för gott.

Detta avsnitt är ett måste innan man ser War Without End i säsong 3..