Gäststjärnor:  Elric - Michael Ansara, Lord Refa - William Forward
Manus: J. Michael Straczynski, Regissör: Mike Vejar, Produktions. NR: 203

Ombord på Babylon 5 sitter Centauris Ambassadör Londo Mollari i diskussioner med höga tjänstemän från Centauri Prime för att diskutera sin världs framtid. Men dessa möten blir avbrutna av ankomsten av de mystiska teknomagikerna, som är en grupp som i huvudsak består av människor som skapar magi med hjälp av högteknologi. Han kommer ihåg hur den förste Kejsaren blivit än mer populär, efter att ha skakat hand med en teknomagiker. Han beordrar därför Vir att försöka ordna med ett möte med deras ledare.

Teknomagikernas ledare Elric förutser Londos klättring i maktens korridorer, med orden att detta sker på bekostnad av andras liv. Londos popularitet har ökat sedan han fixade deras problem med den Narnska militär basen i Kvadrant 37, något som Narn inte alls kunnat misstänka att detta kan ha gjorts av Centauri.

Under tiden blir Susan Ivanova befordrad till Kommendör och får det delikata uppdraget, men som det visar sig även vara ett farligt uppdrag. Att finna en fredlig lösning mellan de två Drazi grupperna. Som från början enbart gällde att göra upp med nävarna. Men utökades helt plötsligt till att man började att döda varandra, både hemma på Drazi och här på Babylon 5.

När Londo inte lyckas med att få till ett möte med teknomagikernas ledare, går han till Kapten Sheridan och erbjuder sig att medla i dennes möte med dem. När ledaren står i Sheridans kontor och pratar med honom. Kommer Londo in försenad som vanligt, med ett glas i sin hand, detta ställer han ned på en bänk tillsammans med en inspelningsapparat. Teknomagikern frågar Sheridan om det är denne person som påtalat att dom finns ombord, då Londo tjatat om en audiens. Vilket Londo förnekar, då öppnar magikern sin hand, och en holografisk inspelning av Vir som ber om denna audiens. Londo klagar hur fult det är att spela in samtal, då tittar magikern emot bänken där Londo placerat sin kamera. Och Londos egen inspelare går upp i rök.

Till slut vaknar Säkerhetschef Michael Garibaldi upp psykologiskt, efter sin konvalescens. Han lägger skulden på sig själv då han inte upptäckte i tid att hans andreman var en förrädare, han får svårt att bestämma sig om han ska acceptera Kapten Sheridans erbjudande att komma tillbaka till sitt gamla arbete. Men efter att ha han hjälpt Ivanova lösa hennes Drazi problem, och fritagit henne efter att hon kidnappats av den ena gruppen. Så inser han, att han behövs och tar tillbaka sitt jobb.