Gäststjärnor:  Cynthia Torqueman - Kim Zimmer, Senator Quantrell - Christopher Curry
Manus: J. Michael Straczynski, Regissör: Mario DiLeo, Produktions. NR: 215

Vid ett besök på stationen av ISN (InterStellar Network News), inträffar en strid mellan två rymdskepp från Narn och Centauri. Nyhetsteamet blir vittne till denna strid. Där nästan över 100 personer dödas. Narns Ambassadör G'Kar påstår att det Centauriska skeppet var lastat med tunga vapen, som lastades om vid stationen.

Vilket Centauris Ambassadör Londo Mollari vilt nekar till, vilket senare bevisas efter en ingående undersökning av vrakdelarna, att så var fallet. G'Kar kräver att alla Centauriska skepp som ligger utanför stationen skall undersökas, om även dessa innehåller vapen.

Torqueman konfronterar flera höga ledare inom jordalliansen, om Babylonprojektet bör finnas kvar eller kanske t.o.m. skrotas. Ska Jorden behöva stå för denna höga kostnad.

Sheridan försvarar deras mission att skapa fred, medan tittarna blir vittnen till händelser som mycket möjligt kan förutse framtiden för Babylon 5s framtid mitt i ett krig.

Delenn utsätts för en mycket tuff intervju av ISN, angående hennes rätt att ha tagit ett mänskligt utseende.