Gäststjärnor:  Lyndisty - Carmen Thomas, Centaurisk Tjänsteman - Damian London
Manus: J. Michael Straczynski, Regissör: Jesus Trevino, Produktions. NR: 313

Londo har en överraskning för Vir när han presenterar honom för Lyndisty, en kvinna från Centauri Prime som anlänt till Babylon 5. Han förklarar att genom en överenskommelse mellan Virs farbror Lyndisty mamma, att Lyndisty ska bli Virs hustru. Men innan någon av dem kommit, har Londo fullt sjå med att jaga kackerlackor. Till detta använder han sitt svärd, han lyckas till slut att ta död på en av dem.

Susan Ivanova vaknar upp på morgonen efter en mardröm. Zack kommer till Ivanova med ett problem angående ett ovanligt stort antal inkommande Narner till stationen. Ivanova ser inget konstigt med detta tills hon upptäcker att alla blivit godkända genom Virs kontor på Minbar, och att deras papper godkänts av en viss "Abrahamo Linconi". När hon konfronterar Vir, berättar han att dessa ingår i ett arbetsprogram på Centauri Prime. Då han inte har bemyndigande för detta själv, har han skapat en falsk identitet för att göra detta.

Under tiden bjuder Sheridan Delenn på middag i hans bostad. Just när dom påbörjat den romantiska middagen, hör han ett meddelande på sin länk att ett överfall äger rum i närheten. När Sheridan kommer dit ser han hur Vir kämpar med en Narn som är beväpnad med en kniv. Sheridan går emellan och håller denne borta tillräckligt länge för Zack och två ytterligare vakter att anlända. Knivmannen gör ytterligare ett utfall, och blir då skjuten av vakterna.

Ivanova konfronterar Londo, som säger att han inte har någon som helst vetskap om Virs aktiviteter. När Ivanova närmar sig Vir, erkänner han till slut att av dom omplacerade. Var dom flesta kvinnor och barn som skadats, när deras värld bombades av Centauri. Då dom inte kunde få rätt vård, fick han dom förflyttade till andra världar för den rätta vården. När dom tillfrisknat, filtrerade han dem till flera platser däribland Babylon 5.

Senare tar Lyndisty, Vir till sitt rum där hon han en överraskning till honom. Vad han upptäcker är en Narn som ligger skadad på golvet. Lyndisty berättar att den andre som angripit dem varit ute efter henne, och inte Vir då hon och hennes far varit inblandade i utrensningen av många Narnska invånare under kriget. Dessa två hade flytt och var här för att hämnas. Lyndisty ber Vir att döda honom som ett testamente för deras giftermål, men han vägrar att göra detta.

Londo avslutar Virs tid som Centauris kontakt på Minbar, och informerar Vir om att giftermålet med Lyndisty har blivit uppskjutet på grund av det som hänt. Lyndisty lämnar Babylon 5, men talar om att hon ska vänta på honom. Vir vet däremot att deras tro är alldeles för olika för att kunna överbryggas.

Utan att Londo har någon som helst aning, behåller Ivanova Virs falska identitet vid Centauris Förflyttningsbyrå, så att han kan fortsätta att utfärda resehandlingar för de på Narn som behöver hjälp.