Gäststjärnor:  Ambassadör Sinclair - Michael O'Hare, Zathras - Tim Choate, Major Lewis Krantz - Kent Broadhurst, Rathenn - Time Winters
Manus: J. Michael Straczynski, Regissör: Mike Vejar, Produktions. NR: 316

Kommendörkapten Ivanova hör en nödsignal som hon uppenbarligen sänt själv, och som kommer ifrån Sektor 14 vilket är platsen där Babylon 4 försvann. Garibaldi tar en Starfury och flyger dit för att undersöka det hela, väl där lyckas han till sist med att ta emot samma meddelande men även med bild. Han upptäcker även att meddelandet i själva verket kommer att skickas iväg först om åtta dagar, Han skickar iväg det och förklarar för Kapten Sheridan att när Babylon 4 dök upp efter att varit försvunnet i två år, flög han och Kapten Sinclair dit för att evakuera dess besättning. Och när han befann sig ombord på stationen fick han en vision av framtiden där han såg Babylon 5s fall.

På Minbar överlämnar Jeffrey Sinclairs minbariske medhjälpare ett brev till honom, som visar sig ha varit inlåst i över nio hundra år. Och när han ser brevet upptäcker han att det är han själv som skrivit det, efter att han läst det säger han åt Rathenn att han överlämnar Rangers i hans händer. Innan han beger sig till Babylon 5. Han gör helt enkelt detta då han vet att han inte kommer att återvända. Samtidigt har Delenn mottagit samma brev, och talar om för Kapten Sheridan att tiden är inne för dem att ta White Star 1 och omedelbart bege sig till Sektor 14.

Och när hon förklarar varför dom måste göra detta, visar hon 1000 år gamla filmer som visar hur Babylon 4 används som en operationsbas av Minbari, under det senaste kriget mot Shadows. Med hjälp från Vorlons och andra, lyckades att besegra Shadows. Men för att kunna klara av detta behövdes rymdbaserad bas. Babylon 4 var svaret, och dom tog den till det avlägsna förflutna som hjälp att slå Shadows.

När Babylon 4 dök upp för två sedan, sände Shadows dit en grupp stridsfarkoster för att förstöra den. Men någonting mystiskt hade stoppat dem, och Delenn avslöjar för en chockad Sheridan och Ivanova att det var han som stoppade dem. Hon fortsätter sin berättelse att med hjälp av Den Stora Maskinen på Epsilon 3, som förstorar den temporära revan i Sektor 14. Dom är tvungna att ta sig tillbaka sex år i tiden, för att kunna förhindra att Babylon 4 förstörs. Om detta lyckas måste dom flytta stationen framåt till nutiden.

Sedan varnar Delenn, Sheridan och resten av besättningen att om dom misslyckas med att rädda Babylon 4. Kommer det att leda till att Babylon 5 angrips och förstörs. Som bevis för sin berättelse, förklarar Delenn att nödsignalen som Ivanova uppsnappat, var en alternativ framtids rop på hjälp. Zathras, en av Draals assistenter på Epsilon 3, kommer ombord för att hjälpa dem i sitt uppdrag.

Sinclair ber Sheridan att låta Garibaldi återvända till Babylon 5, och ber honom att inte berätta för honom att han är ombord på skeppet. När Garibaldi återvänder till Babylon 5, informerar Zack Allen honom att Sinclair hade varit på stationen. Garibaldi tror inte sina egna öron, och går till sitt rum för att se om det finns något meddelande till honom. Det dröjer ett tag men till slut lyckas han med att få fram rätt kod till Sinclairs hälsning, som inte var tänkt att öppnas än. I meddelandet förklarar Sinclair för Garibaldi att han inte kommer att återvända från Babylon 4, och att Garibaldi också skulle ha blivit tvungen till detta om han följt med dem på denna resa.

När dom anländer till Sektor 14 inte långt från Babylon 4, upptäcker dom sex Shadowfarkoster som har med sig en fusionbomb. Sheridan ger order om att dom ska skjutas ner, Ivanova lyckas med att förinta farkosterna. Men dom träffar även bomben som sprängs, som skickar en kraftig chockvåg mot White Star 1. Explosionen förstör Sheridans tidstabiliserare, vilket får honom at försvinna och fastna i tiden någonstans.

När Sheridan vaknar är han framflyttad 18 år, och han befinner sig i Kejsarpalatset på Centauri Prime. Där han ser en åldrad Londo, som nu är kejsare, sittande på sin tron talar han om för Sheridan att nästa gång han dom ses kommer han att dö.