Gäststjärnor: Kejsare Cartagia - Robert Wortham Krimmer, Brakirs Ambassadör Lethke - Jonathan Chapman, Lorien - Bryan Cranston, Verano - Eric Zivot
Manus: J. Michael Straczynski, Regissör: John McPherson, Produktions. NR: 403

När Susan Ivanova och Marcus är på väg för att söka rätt på Fe Första, upptäcker dom någonting underligt i hyperrymden. Och när dom närmar sig denna underlighet, finner dom en enorm flotta med Vorlon skepp som gömt sin närvaro i ett slags bubbla i hyperrymden. Mitt i denna flotta har dom med sig en imponerande och mystisk rymdstation.

Samtidigt, bestämmer sig Zack för att spåra upp transportskeppet som tidigare hittat Garibaldis fighter, i tron att dom kanske kan finna den försvunne säkerhetschefen. Eskorterad av ett flertal Starfuries, lyckas Zack lyckas tills lut hitta skeppet och beordrar dem att ge sig. När dom vägrar attackerar Zack dem, skjuter ett flertal skott.

Skeppet exploderar, men de hinner skjuta ut en livboj. Och när dom bärgat denna, finner Zack en medvetslös Garibaldi och skyndar tillbaka till Babylon 5. När Garibaldi återfår medvetandet under Dr. Franklins vård, har Zack en känsla att något är fel med honom.

Kejsare Cartagia fortsätter med att tortera en envis G'Kar som vägrar att ge sig till sina fångvaktare. Londo och Vir måste vänta på det rätta ögonblicket för att sätta sina planer i rörelse, med förhoppningen att G'Kar ska överleva för att kunna vara till nytta.

Brakiris Ambassadör Lethke informerar Delenn nyheter att dom andra i De Icke Allierade Världarna oroade, på grund av hennes beslut att anfalla Z'Ha'dum, i tron att detta enbart skulle provocera fram ett dödligt gensvar. I protest mot hennes planer, organiserar oppositionen ett öppet forum för att få resten på stationen på deras sida. Mitt i detta möte, närmar sig ett skepp Babylon 5 och bordar stationen.

Till allas överraskning. Kliver Kommendör Sheridan av och fångar allas intresse. Talande till den splittrade folksamlingen, övertygar Sheridan dem att vara ett levande bevis att fienden inte är oövervinnelig och kan dödas. Med dessa inspirerande ord, övertygar han dem att sluta sig samman, och forma dem största flottan i historien. Folkmassan som tidigare varit delad i två grupper blir nu endast en enda, och hälsar man honom med jubel.

Senare, i den mystiske Loriens närvaro, pratar Sheridan med Delenn, Lennier, Franklin och Garibaldi och förklarar historien hur dom hamnat mittemellan i en lång och bitter konflikt mellan Shadows och Vorlons.