Gäststjärnor: Kejsare Cartagia - Robert Wortham Krimmer, Mr Morden - Ed Wasser, Lorien - Bryan Cranston
Manus: J. Michael Straczynski, Regissör: David Eagle, Produktions. NR: 404

Vorlons flotta fortsätter att ladda upp och framtvinga en större kris än tidigare, då de tagit fram ett mycket allvarligt hot. Ett vapen som är värre något annat som tidigare setts, en planetdödare, som kan förstöra hela världar, bas eller koloni som the Shadows har haft inflytande på. Med överlevande som kommer till Babylon 5 i svärmar rekommenderar Dr. Franklin att man ska sätta upp ett mobilt Med-Lab på Epsilon 3, planeten som Babylon 5 kretsar kring. Och som aldrig rörts av Shadows, för att kunna hjälpa den ökande flyktingströmmen.

I rädsla för säkerheten för Centauri Prime, ber Londo både Morden och Kejsare Cartagia att skicka iväg det stora antalet Shadowskepp som fått en bas på en nära nog tom ö. Men Morden kan absolut inte tro att Vorlons någonsin skulle anfalla en så stor värld som deras, och försöker att beordra Londo att arrangera en blockad av skepp runt planeten och försvara dem mot angrepp. Senare, när Londo är ensam med Kejsaren, avslöjar ledaren sin idiotiska plan att låta Centauri Prime gå upp i rök så att hans upphöjelse till gud går i uppfyllelse.

På grund Vorlons attacker på flera av de Icke Allierade Världarnas Förbund, talar Sheridan om för Garibaldi att han ska få Vorlons Ambassadör Kosh att lämna stationen. Med våld om så behövs, men den envisa Vorlonen vägrar att ge sig utan en fight. Garibaldi och hans män är chanslösa emot den mycket starkare Kosh, dom kommer nästan inte därifrån levande. Kort därefter kommer Lyta in till Ambassadörens lägenhet, för att tala om för honom att hon nu vet vem det är som bär det sista av Kosh i sig.

Med information att Vorlons troligen når Centauri Prime inom 1 vecka, övertygar Londo kejsaren att utföra G'Kars avrättning på Narn så att andra kan se hans storhet. Cartagia går med på detta, ovetande varför detta måste ske där.

Lyta tar Ambassadören till ett tomt utrymme, där man färdigställt en fälla för honom. Med hjälp av den sista biten av Kosh, som befunnit sig inuti Sheridan och en del av Lorien. Som han fört över till honom för att fylla på hans livsenergi. Lyckas man till slut att göra sig av med Ambassadören från Vorlon.

Efter denna strid måste Lorien fylla på Sheridans livsenergi igen. För att sedan bli tvungen att förklara för Delenn att när Sheridan var skadad på Z'Ha'dum, förlängde han Sheridans liv genom att ge lite av sig själv. Men detta har en baksida -- Sheridan har endast tjugo år kvar att leva.

För att inte förlora Delenn igen, tar Sheridan fram en förlovningsring.