Gäststjärnor: Alfred Bester - Walther Koenig, Minister - Damian London
Manus: J. Michael Straczynski, Regissör: John C. Flinn III, Produktions. NR: 407

Ombord på Babylon 5, firar man att Vorlons & Shadows försvunnit ifrån galaxen. För att förena sig med dem som gett sig av tidigare, bortom den kända galaxens gräns.

Lagom innan Londo återvänder till Babylon 5, informerar han Minister att Centauri Primes regering har bestämt att välja honom till Regent, tills en ny Kejsare blir utvald.

Garibaldi chockerar alla när han lämnar in sin uppsägning som säkerhetschef på stationen. Sheridan hör från Zack att Garibaldi på sista tiden uppträtt konstigt ända sedan han återvände, sedan ger han Zack platsen som ny säkerhetschef.

Vid ett möte med en av cheferna vid Psi-Polisen Corps, får Bester reda på att President Clark har planer att stänga igen Babylon 5 för gott. Senare genom ett nyhetsinslag på ISN, får dom reda på att Clark förbjudit all trafik mellan jorden och Babylon 5. Och att alla skepp som går emot dessa order kommer att beslagtas, och dess befälhavare kommer att fängslas.

Med egna planer reser Bester till Babylon 5 och ber om ett möte med Kapten Sheridan. När dom träffas berättar han i detalj om Presidentens plan att starta ett propagandakrig för att underminera Sheridans position där hemma, också bland de utomjordiska regeringarna. I utbyte för den andra delen av presidentens plan, ber Bester att dom tar honom till Z'Ha'dum så att han kan avslöja den Shadowteknologi som han kan använda för att befria sin älskade (Ship of Tears) som ligger i dvala inuti en stasisfrys.

Motvilligt går dom med på Besters krav, sen får Sheridan reda på att Presidentens listiga plan går ut på att sända en trupp av Svart Omega, som är en elitavdelning från PSI Corps som enbart är ansvarig inför honom. Med order att anfalla en skvadron Starfuries som tidigare skickats ut från Jordstyrkan, för att hindra alla skepp vid hyperrymdsporten.

Bevisen som senare kommer att hittas kommer att visa att det varit skepp från Babylon 5 som angripit dem, detta skulle få folkopinionen att gå över till Clarks sida. Då det inte finns mycket tid kvar, skickar Sheridan iväg Ivanova med en eskort av jaktplan. Detta ger planen ifrån jordstyrkans patrull möjlighet att klara sig därifrån helskinnade.

Genom att hålla sin del av avtalet avreser Sheridan, Bester och Lyta till Z'Ha'dum, väl framme upptäcker Sheridan, en ström av skepp som evakuerar planeten. Han agerar då på instinkt, och Sheridan beordrar Lennier att vända Whitestarskeppet åt andra hållet, precis innan en massiv explosion som förintar Z'Ha'dum.

Senare går Sheridan till Lyta och anklagar henne för att ha sänt en telepatisk signal som startade planetens förintelse. Hon svarar att, "hypotetiskt! hon kan ha gjort detta för att ingen borde få del av Z'Ha'dums komplicerade teknologi, absolut inte någon som Bester eller hans folk. Då han håller med om detta i princip, informerar han Lyta att hon i framtiden ska låta alla sådana beslut gå igenom honom, annars lämnar jag ut dig till Psi-Corps.