Gäststjärnor: Shai Alit Neroon - John Vickery, Drazi Ambassadör - Ron Campbell, Religiös #2 - Chard Haywood, Religiös #1 - Guy Siner
Manus: J. Michael Straczynski, Regissör: Mike Vejar, Produktions. NR: 413

Sheridan lyckas med att övertyga Londo och G'Kar att tillåta Whitestarskepp patrullera deras gränser, som skydd emot Piraterna som härjat emellanåt. I ett försök att få göra detsamma hos de andra i Förbundet av Icke Allierade Världar, Sheridan försöker att *INTE* övertyga dem att gå med på gränsskyddet, genom att få dem att be om det.

Ett inbördeskrig bryter ut på Minbar och Delenn känner att hon delvis är orsak till detta sedan hon bröt den Grå Församlingen. Hon arrangerar ett möte med Neroon från Minbaris Krigarklass, för att diskutera det som händer deras folk. De två planerar att arbeta tillsammans, dom anser bägge att ingen de två bör vinna. Dom är istället tvungna att komma på alternativa medel för att få fred.

Drazis ambassadör blir misstänksam när han får rapporter om att Whitestarskepp befinner sig vid gränsen av den Centauriska Republiken, och att det måste finnas något hot som Sheridan inte talat om för dem om.

Genom att missförstå Delenns möte med Neroon som ett förräderi, bestämmer sig medlemmar ur den Religiösa Klassen för att det enda sättet att stoppa henne är att offra sig själva för sitt folk. Dom planerar att förgifta luften ombord på skeppet och döda alla ombord. Men Lennier lyckas med fara för sitt eget liv, stoppa dem innan det är för sent.

Drazis ambassadör och andra rasers ledare gör ett antagande att dom blivit diskriminerade, och lämnade för att skydda sig själva emot en osynlig fiende. Församlingen träffar Sheridan och kräver att dom ska få skydd av Whitestarflottan, med samförståndet att i gengäld ska dom understödja flottan. Sheridans plan är en succé.

Neroon lämnar i hemlighet den Minbariska Kryssaren, utan någon tanke på att sluta fred med Delenn.