Gäststjärnor: Shai Alit Neroon - John Vickery, Shakiri - Bart McCarthy, Mr. Adams - Scott Adams, Mr Bester - Walter Koenig
Manus: J. Michael Straczynski, Regissör: Tony Dow, Produktions. NR: 414

Ledaren för Krigarklassen Shakiri, skickar ett uttalande till Delenn om att hans trupper har omringat staden. Han kräver att den Religiösa Klassen kapitulerar annars kommer han att rasera staden.

Lyta har svårt att få arbete, på grund av att hon inte är med i Psi-Corps längre. Av en händelse återkommer Bester till Babylon 5 och ger henne ett erbjudande. Han vill att hon återinträder i Psi-Corps men endast inofficiellt, vilket skulle tillåta henne att fortsätta att frilansa. Hans enda hake är att hon överlåter sin kropp till Bester när hon dör. Han som alla andra misstänker att Vorlonerna förhöjt hennes telepatiska förmåga, och han vill inte att hemligheten om hur detta gjorts ska dö med henne. Förargad av hans motiv avvisar hon hans anbud.

Delenn instruerar Lennier att tala om för Krigarklassen att dom är redo att kapitulera. Neroon avgör att överlämnandet ska ske vid Varenni Templet, där alla dispyter för länge sedan avgjordes. Shakiri talar om för Neroon att Delenn är ett hot för deras auktoritet och måste dö efter att avträdet klarats av.

Zack informerar Lyta att stationens ekonomiavdelning vill att hon flyttar till en mindre lägenhet, då hon inte har någon regelbunden inkomst. Han erbjuder henne ett jobb som innebär att skanna Garibaldi utan hans medgivande, vilket hon vägrar då detta är emot hennes moral. Lyta besöker Garibaldi för att be honom om jobb, precis när han avslutat sina affärer med en ny klient, Mr. Adams som behöver hjälp med att finna sina försvunna husdjur.

Han går med på att anställa henne och medan dom går där ifrån möter dom Bester, som utan anledning skannar Garibaldi. När Lyta talar om detta ger han sig på Bester, vilket får säkerhetstjänsten att gripa in.

Senare får Garibaldi ett samtal ifrån sin chef William Edgars, som talar om för honom att om han inte ger Lyta sparken, får inte jobba kvar längre för Edgar Enterprises. När jobbet hos Garibaldi inte blir av, ger Lyta upp och går med på Besters avskyvärda erbjudande i en akt av desperation.

Under tiden på Minbar ger Delenn upp, vid Varenni Templet inför sitt folk. Men hur som helst kungör hon att den Religiösa Klassen inte kommer att avstå från sina rättigheter att bilda en ny regering. Hon inbjuder Shakiri att fastställa deras ledare som deras förfäder gjorde, genom gå in en cirkel på tempel golvet. Där ett Stjärneldshjul öppnas, och där hon omgärdas av elden.

Den som ger sitt liv för sin klass bestämmer vilken klass som ska leda dem. Delenn går in i cirkeln och accepterar döden och utmanar Shakiri som också träder in i cirkeln men han vill inte dö och dyker genast ut därifrån igen. Neroon rusar in i cirkeln och offrar sitt liv när han räddar Delenn.

Delenn, som är fysiskt svag men mentalt stark, kallar på den nya Grå Församlingen. Men den här gången ska uppdelningen inte vara på det gamla sättet. Hon utnämner två ifrån de Religiösa och Krigar Klasserna och fem från Arbetarklassen. Hon påminner alla på Minbari att tidigare har Arbetarklassen glömts bort, vilket inte kommer att ske längre.

Tillbaka på Babylon 5, informerar en rasande Ivanova, Sheridan att 10,000 människor ombord på ett persontransportskepp där de flesta var sjuka kvinnor och barn. Dom hade endast velat komma bort från Proxima 3. Denna avskyvärda händelse, hade beordrats av President Clark.

Sheridan som nu blivit rasande han också förklarar, att nu är det dags att slå tillbaka mot President Clark och kallar till ett krismöte med Förbundet av de Icke Allierade Världarna.