Gäststjärnor: Kapten Edward MacDougan - Richard Gant, Kommendör Sandra Levitt - Marcia Mitzman Gaven, Kapten Trevor Hall - Ken Jenkins, Löjtnant Corwin - Joshua Coxx
Manus: J. Michael Straczynski, Regissör: Mike Vejar, Produktions. NR: 415

Sheridan har kallat till ett krismöte med Förbundet av de Icke Allierade Världarna och ber dem att i utbyte för skyddet som de fått av Whitestarflottan vid deras gränser, att dom häver sina inbördes försvarspakter med Jorden. Han ber även dom att bidra med ett skepp i Jagarklassen till Babylon 5s försvar, och att sedan förbli neutrala i den kommande konflikten.

Proxima 3 är patrullerat av sex av Clarks jagare, och de civila är desperata. Sheridan bestämmer att det inte finns något annat alternativ än att angripa skeppen och ge tillbaka kontrollen av Proxima 3 till dess lokala regering.

Londo besöker G'Kar för att berätta för honom att hans regering är intresserade att gå ut med ett gemensamt uttalande med Narns regering för deras stöd till Sheridan, i förhoppningen att detta kommer få de andra världarna att göra detsamma. Han erbjuder honom en drink för dela det faktum att människorna på något sätt byggt en bro mellan deras raser, men G'Kar accepterar inte något av förslagen.

Sheridan beger sig till Proxima 3 där han möter med resten av Whitestarflottan för att påbörja sin kampanj mot Clark Han varnar dem att de kränker Proxima Fördraget och att deras attacker är olagliga då ordern kommer ifrån en civil myndighet, och inte genom de rätta kanalerna. Ett av skeppen från jordstyrkan öppnar eld mot ett av Whitestarskeppen som missar och striden är igång.

Kommendör Hall som är befälhavare över skeppen som belägrat Proxima, är den dom i första hand är ute efter. Sheridan har uppgifter om vilka skepp, det är som i alla fall försökt att inte skjuta på civila mål. Kaptenen på ett av skeppen Vesta, visar sig vara en gammal vän till Sheridan, Edward MacDougan. Sheridan meddelar de andra skeppen att de kommer att lämnas ifred och anses som icke fientliga så länge dom inte låser sina vapen mot hans skepp.

Precis innan han går till attack emot Vesta, förklarar dom sig för att vara icke fientliga. Till slut ger de övriga skeppen upp och går med på att lämna tillbaka kontrollen av Proxima 3 till dess lokala regering.

Sheridan kallar till ett möte med kaptenerna på de fyra kvarstående skeppen. Han ger dem tre alternativ: dom kan återvända hem, stanna och hjälpa till med att försvara Proxima 3, eller gå samman i kriget mot President Clark. Kaptenerna överlägger och bestämmer att ett måste åka iväg för reparationer, ett kommer att stanna och hjälpa till med försvaret av Proxima 3, och de andra två inkluderat MacDougans skepp, följer med Sheridan.

Under tiden söker G'Kar upp Londo, sätter sig ner och tar drinken och talar om för honom att utfärda det gemensamma uttalandet. Men att hans namn inte får finnas på samma sida som Londos.

Garibaldi lämnar Babylon 5 för att åka till Mars utan några planer att återvända.