Gäststjärnor: Senator Crosby - Carolyn Seymour, President Clark - Gary McGurk, General Lefgard - J. Patrick McCormack, Underofficer - Ungela Brockman, Kapten James - David Purdham, Kapten Mitchell - Julian Stone, Nummer 1 - Marjorie Monaghan
Manus: J. Michael Straczynski, Regissör: John Copeland, Produktions. NR: 420

Sheridans plan för de nerfrysta telepaterna ("Ship of Tears"), var att smuggla ombord dem på så många av Jordens krigsskepp som möjligt och sedan väcka dem. Telepaterna skulle då koppla in sig i skeppens datorer och ta över, och göra skeppen manöverodugliga. Denna plan lyckas när de flesta av skeppen ovanför Mars slutar att fungera. Endast ett fåtal skepp lyckades att upptäcka hotet i tid. Men dessa slogs snart ut av Sheridans trupper.

Sheridans fortsätter därefter mot Jorden, väl där möter dom ett aktiverat försvarsnät som cirklar runt jorden.

I President Clarks kontor, ser man honom slå in en kod på sin dator därefter tar han sitt liv med en PPG, istället för att behöva fångas och ställas inför rätta. Straxt därefter tränger sig en trupp in i hans kontor för att där finna ett meddelande BRÄND JORD.

Vice Presidenten Susanna Lutchenko skickar ett nödanrop då detta meddelande, visar att Clarks sista handling är att vända försvarsnätet mot jorden och att det öppnar eld inom 10 minuter. Sheridan beordrar alla skepp att gå till attack mot försvarsnätet, trots stora mängder missiler som skyddar varje plattform lyckas man att hindra att jorden förstörs.

Han får övarraskande hjälp från General Lefgard, som lyckats att ta bort problemet på sitt skepp.
Marcus beger sig till Babylon 5 för att använda den utomjordiska maskinen för att rädda Ivanova, ("The Quality of Mercy") Franklin får reda på detta och beger sig efter honom men han kommer till stationen för sent.

Till hjälp med att ta ut Jordens automatiska skyddsnät, som nu vänts emot Jorden får han Delenn och resten av den icke allierade alliansen.