Gäststjärnor: Vicepresident Susanna Lutchenko - Beata Pozniak, Lise Hampton Edgars - Denise Gentile, David Sheridan - Rance Howard, Alfred Bester - Walter Koenig, Luko - Joey Dente, General Foote - Michael Potter
Manus: J. Michael Straczynski, Regissör: Tony Dow, Produktions. NR: 421

Delenn har övertygat de icke allierade världarna, Centauri, Minbari, Narn, att starta den nya Interstellar Alliansen, och Sheridan har valts till att bli dess första president. Jorden får även frågan om dom vill bli medlemmar. Alliansen som sinsemellan ska dela på avancerad teknik, som t.ex. konstgjord gravitation. Det är ett förbund vars medlemmar behåller en större del av sin suveränitet, bortsätt från vissa förhållningsregler.

Dess beväpnade trupper blir Rangers och Whitestarflottan, och dess temporära huvudkvarter kommer att placeras på Babylon 5 tills de permanenta huvudkvarteren byggs i Tuzanor, en stad på Minbar.

Sheridan använde enbart 30 av de 100 telepaterna vid attacken mot Clarks flotta som var förlagd på Mars ("Endgame.") Resten, däribland Besters älskarinna Carolyn Sanderson, blev kvar på Babylon 5. Clark har ersatts av President Susanna Lutchenko från den Ryska världsdelen.

Ivanova har blivit befordrad till kommendör och förflyttad till ett nytt militärskepp, en Warlockklassjagare, för ett år.

Londo har blivit utsedd att bli Centauris nye Kejsare; Regenten har blivit sjuk och det sägs att han inte har lång tid kvar.

Garibaldi har hittat Lise som blev kidnappad av maffian på Mars. Men efter en del påtryckningar, har han funnit och fritagit henne med lite hjälp från en grupp Rangers. Dom bestämmer sig för att göra ett nytt försök. Hon tar även över efter William Edgars. Sheridan och Delenn gifter sig. Sheridans far blir fri; Clarks trupper fann aldrig hans mor.