Gäststjärnor: Alfred Bester - Walther Koenig, Byron - Robin Atkin Downes, Löjtnant Corwin - Joshua Cox
Manus: J. Michael Straczynski, Regissör: John C. Flinn, Produktions. NR: 507

Lochley går nerför en korridor när hon får sällskap av Delenn. Delenn talar om för henne att hon pratat med Sheridan och känner nu till hela skälet till varför Sheridan valde Lochley att styra Babylon 5. Delenn vill även tala om för Kaptenen, att hon tror på att beslutet var det rätta. Lochley är glad över att få höra detta, men ber Delenn att inte berätta om det; andra kanske inte är lika förstående. Men utan att någon av dem märkt det, har Garibaldi hört en del av konversationen.

Samtidigt befinner sig Londo på observationsdäcket, där han tittar på det nyligen ankomna Centauriska linjeskeppet. Zack kommer in för att informera honom om detta: det har kommit för att föra Londo till Centauri Prime. Londo förklarar att med Regentens försämrade hälsa, måste Londo spendera så mycket tid som möjligt vid hans sida. När sedan Regenten dör, kommer Centarum att göra honom till Kejsare, och då kommer han aldrig att kunna återvända till Babylon 5, förutom till enstaka statsbesök. Han är inte glad över detta sceneri mycket till sin egen överraskning.

I dockningsinfarten kraschar ett transportskepp vid tryckportarna och exploderar. Explosionen gör att dockningsplatsen blir stängd i 11 timmar. Detta hindrar inte skyttel från Psi-Corps, som är ute på ett uppdrag av högsta prioritet och tillåts att använda nödutgången.

I Med-Lab plundrar Lyta en låda med när hon överraskas av Dr. Franklin. Hon har tagit mediciner och vitaminer till telepaterna i Down-Below; inte för att dom bett henne, hon förklarar att hon gör det på sitt eget initiativ. Franklin säger att dom borde komma själva, men Lyta förklarar att några av dem utsatts för medicinska experiment gjord av Psi-Corps och litar inte på läkare. Franklin låter henne ta vad hon behöver. "Nästa gång du behöver något, fråga!" säger han till henne. Senare när Lyta ger förrådet till Byron, känner dom alla ankomsten av Psi-Polisen: Blodhundsenheter ledda av Bester.

Garibaldi hänger i Zacks kontor när en säkerhetsvakt kommer in för att informera Zack angående Besters ankomst. Garibaldi rusar ut och springer till Lochleys kontor, där han ser Bester och Kaptenen småpratande över en kopp kaffe. När han försöker att nå Bester, stoppar Lochley honom. Hon ställer sig i vägen, sedan slår hon ner honom, för att tillsist slänga honom i finkan; Bester ser på det hela med ett leende.

I Med-Lab ber Delenn och G'Kar, Franklin att sätta ihop ett register över rasöverlappande sjukdomar. Detta område är ännu så länge i sin linda, men det är mycket viktigt för Alliansen och dess mål av intergalaktiska relationer. Det är meningen att han ska besöka medlemmarnas planeter, som är skyldiga enligt Alliansens villkor att dela med sig av sina medicinska register, för att där själv sätta tänderna i arbetet. Även om detta betyder att han kommer att spendera mindre tid i Med-Lab och att delegera en del av ansvaret, svarar Franklin nöjt ja till jobbet.

Lochley kommer till Sheridans kontor. Sheridan har hört talas om incidenten med Garibaldi, och påminner Lochley att Bester programmerade Garibaldi och fick nästan honom själv och mig dödade ("The Face of the Enemy"). Lochley känner mycket väl till detta, efter att ha läst rapporterna från bägge sidorna. Men hon förklarar också att telepaterna är efterlysta av Psi-Corps, på ett flertal anklagelser. Sedan Interstellar Alliansen tillkännager varje medlems suveränitet, och att Psi-Corps är en del av Jordens Regering, har dom rätt att tillfångata telepaterna. Då Bester inte brutit mot någon lag, måste hon tillmötesgå hans önskan. Om Bester bryter reglerna, lovar hon, kommer hon att kasta ut honom, men tills detta sker måste hon få sköta detta på hennes eget sätt. Sheridan går motvilligt med på detta, men säger till Lochley att hitta en lösning för att hindra att telepaterna förs bort, utan att kompromettera Alliansens hållning.

Det Centauriska linjeskeppet kan inte vänta på att reparationerna ska bli klara, och gör sig redo att avgå utan Londo. När dom programmerat in koordinaterna till Centauri Prime, exploderar skeppet. Senare berättar Zack för Lochley att dom funnit spår efter sprängmedel i spillrorna. Det var gjort så att när skeppet startat mot de satta koordinaterna skulle det smälla; alla bevis pekar emot att detta var ett attentat riktat mot Londo. Han lämnar sedan över en säkerhetsrapport till Lochley, som upptäcker att Garibaldi hade öppnat hennes personliga filer; hon går argt för att besöka Garibaldi.

Under tiden går Bester och Blodhunds enheter igenom Brun sektor när dom möter Lyta. Hon blockerar dem och använder sin Vorlon-förstärkta styrka för att stoppa dem. Istället för att tvinga fram ett avgörande nu, retirerar Bester; han kommer tillbaka senare med ett dussintal säkerhetsmän, alldeles för mycket för Lyta, att möta själv. Telepaterna sprider ut sig vilket gör att hon inte kan skydda dem från Blodhundarna. Lyta återvänder till Byron och råder dem att sprida ut sig och gå under jorden.

Lochley kommer in till Garibaldis cell och konfronterar honom. Hon vill veta varför han varit så kraftigt emot henne ända från start. "Jag känner dig inte," svarar han, "och därför litar jag inte på dig." "Världen är full av folk du inte känner!" kontrar hon, till vilket han svarar, "Jag oroar mig över detta hela tiden." Han vill veta varför hon är så vänlig emot Bester, och varför hon valdes att leda Babylon 5. Den första frågan svarar hon snabbt: han var tidigare stationerad på en Bas där en förrymd telepat mördade några av hennes folk; Bester spårade upp honom och räddade två andra. Även om hon varken gillar honom eller litar på honom, har har hållit sig till reglerna och hon är tvingad att återgälda detta.

Den andra frågan är svårare, och hon frågar om Garibaldi kan hålla detta för sig själv. Sheridan ville ha en symbol, någon som var på den motsatta sidan under inbördeskriget; men även någon han kan lita på, någon som inte kör en kniv i ryggen på honom. Någon som säger emot honom, men ger honom stöd när han har rätt. Lochley var det perfekta valet: Hon och Sheridan var gifta i tre månader under Officersskolan. Dom skilde sig på grund av att bägge vill ha kontrollen hela tiden. Fastän det är länge sedan som det tog slut, litar dom på varandra. Garibaldi blir mycket road över situationen, och tror att han kan gå nu; men Lochley vill inte släppa loss honom förrän Bester åkt. "Det är inte det att jag inte litar på dig," förklarar hon, "men det gör jag inte." Hon får då ett samtal från Zack: Bester har fått EarthDome att begära säkerhetsfolk att hjälpa honom att fånga telepaterna, vilket dom inte kan vägra. Lochley går iväg med Garibaldi fortfarande cellen.

Säkerhetsvakter och Blodhundsenheterna plockar Byrons telepater en efter en. Till slut förstår Byron att allt är över, och låter dem hitta honom. Han hoppas att Lyta kommer att ta över efter honom fullfölja hans dröm för telepaterna. Byron tas till fånga och misshandlas av Blodhundarna.

Vid personalmötet informerar Corwin Lochley att dockningsplatsen är klar; Zack säger att Bester kommer att bli klar med telepaterna inom ett dygn som mest, och att han inte brutit några regler. Lochley har inga själ att stoppa Bester, eller att hindra honom ifrån att fånga telepaterna. När mötet avslutas närmar sig Franklin, och berättar om erbjudandet han fått från Delenn. Då detta betyder att han måste vara borta från Med-Lab, vill han att Lochley borde känna till det. Lochley är glad för hans skull och försäkrar honom att det inte är något problem, men hon får en idé angående rasöverlappande sjukdomar. Hon ber Franklin att ge henne allting nerskrivet inom en halv timme.

Delenn och G'Kar sitter och pratar i Delenns lägenhet. Där G'Kar förklarar att han vill göra mer för Alliansen. Delenn är orolig över att förlora Centauri från Alliansen, så hon vill se till att ingenting händer Londo. Hon föreslår att G'Kar ska följa med honom som hans livvakt. Till en början är G'Kar skräckslagen över idén; men Delenn påpekar att för det första, vilken stark symbol för idealen för Alliansen det skulle bli, och för det andra, att det skulle leda till att G'Kar kommer att vara närvarande vid Centauri Primes Kejserliga Hov vid alla viktiga tillfällen, skyddande Londo. Det var sista argumentet som övertygade G'Kar: "En Narn vid det Centauriska Kejserliga Hovet?" skrattar han. "Jag accepterar om bara för att se deras ansikten!"

När Bester förbereder sig för att ge sig av med sina fångar, kommer Lochley in och informerar honom att det har tillkommit ett problem: enligt Jordalliansens bestämmelser, då telepaterna har rest så mycket igenom andra rasers områden, måste dom sättas i karantän i 60 dagar, för att försäkra sig om att dom inte är bärare till några oidentifierade virus. Dessa är reglerna. Bester kan inte ta med sig Byrons folk... ännu. Fastän han är förargad över detta, förstår Bester att det inte finns något han kan göra, och han hoppas att hans samarbete kommer fortsätta med Lochley även i framtiden. Han får trots allt ett löfte ifrån Lochley att telepaterna måste stanna på Babylon 5 tills han kommer tillbaka efter dem. Bester framför en varning: "Håll ett öga på dem, Kapten. Lita inte på dem ens för en sekund, därför att förr eller senare kommer dom att vända sig mot dig." Han vänder sig till Byron. "Du känner till detta, gör du inte, Byron?" Med detta ger han sig av.

Lochley låter sedan Byron slippa ut ur förvaringen; men dom får inte lämna Babylon 5, och att hon endast lyckats med att skjuta upp uppgörelsen. Byron tackar henne ändå.

När Londo ger sig av mot Centauri Prime, har han sällskap av Delenn som informerar honom om arrangemanget hon gjort angående hans säkerhet. En missnöjd Londo blir tvungen att gå med på detta. Han får sedan sällskap av G'Kar, och de bägge ger sig av till skytteln, käbblande om vem som ska sitta var under flygningen.

Corwin gör sällskap med Lochley när hon avslutar sin middag, han vill gratulera henne hur hon hanterat telepatsituationen. Hon är orolig; "Han får denna malande misstanke att Bester kanske har rätt, att detta kommer att explodera i ansiktet på oss. Det oroar mig," erkänner hon. "Jag har även en malande misstanke att jag glömt något..." Efter att Corwin gått iväg, kommer hon på vad det är hon glömt bort: han kontaktar säkerhetsvakten för att tala om för dem att låta Garibaldi, som kan höras skrikande i bakgrunden, slippa ut ur sin cell.

Telepaterna sjunger tillsammans i ett rum upplyst av stearinljus. När Lyta kommer in, tar hon av sig sitt Psi-Corps märke, Byron förenar sig med henne leende och välkomnar henne i gruppen.