Gäststjärnor: Drakh - Wayne Alexander, Regent - Damian London, Kulomari - Josh Clark, Minister - Thomas MacGreevy, Daro - Bart McCarthy, Na'Tok - Robin Sachs, Löjtnant Corwin - Joshua Cox
Manus: J. Michael Straczynski, Regissör: John Flint, Produktions. NR: 518

Nära en koloni vid gränsen av Drazis rymd, är Centauriska och Draziskepp inblandade i en strid.

Lochleys personliga journal: "Centaurikriget fortsätter att röra sig utom all kontroll. Hotet om vedergällning har redan nått Babylon 5. Över ett halvt dussin Centauris har mördats bara under de tre senaste dagarna. I ett försök att minska antalet olycksfall, har jag dubblat säkerheten på varje våning. Detta har inte hjälpt."

Sheridan kommer till Lochleys lägenhet sent på kvällen. Han vill ge henne den senaste informationen. Enligt tillförlitliga men ännu så länge obekräftade rapporter, attackerar Centauri fiendens hopportar. Lochley blir bestört. Detta är ett brott mot varje regel i civiliserad krigsföring. Om hyperrymdssignalen stannar, kommer det att skada Centauri precis lika mycket som någon annan. Det är obegripligt. Sheridan håller med. Detta betyder att Centauri tappat kontrollen, och dom kommer kanske till och med slå till emot Babylon 5 självt. Dessutom har han precis gett fullmakt åt Whitestarflottan att ge eld mot alla farkoster från Centauri som är inblandade i stridigheter med Alliansens skepp. Babylon 5 är inte längre neutralt i denna konflikt.

Under frukosten försöker Sheridan att fråga Delenn något han egentligen inte vill fråga. Då Alliansen har använt Whitestarflottan mot i stort sätt alla storlekar av skepp. Sedan kriget mot Shadows, igenom inbördeskriget på Jorden, och nu kriget med Centauri, vi har förlorat många av dem. Till slut kommer vi få slut på skepp. Vi behöver fler skepp, och vi behöver större skepp också. I princip håller Delenn med honom, men hon tror att det blir svårt att arrangera. Den Grå Församlingen godkände konstruktionen av Whitestarskeppen för att användas i kriget mot Shadows.

För att utveckla liknande skepp, men av en helt ny stil, skulle innebära enorma kostnader. Men Sheridan påpekar kostnaderna kan spridas nu. Han har föreslagit för President Lutchenko på Jorden ett gemensamt projekt med Minbari. Minbar ska stå för ritningar och material för ett skepp i jagarklass, och Jorden står för konstruktionen och kostnaderna. Då dom också kommer att tjäna på teknologin som används, är Lutchenko villig att godkänna planen... om Minbari går med på det först. Så Sheridan vill att Delenn ska kontakta den Grå Församlingen för att lämna fram förslaget där.

Problemet är att hon måste göra detta personligen. Projektet måste hållas hemligt tills de första prototyperna lämnar tillverkningsdockan. Nu när Hyperrymdslederna från Babylon 5 till Minbar inte längre är säkra, med kriget som rasar. Trots det går Delenn med på att åka.

Franklin och Lyta har kommit till Virs tillfälliga lägenhet. Han har flyttats dit för att skydda honom, och han har bett dem komma för att han behöver deras hjälp. Deras tyngsta förluster har skett i strider med Drazi. Enligt Alliansens regler ska stridande parter överlämna kropparna av de dödade i strid, så de kan få sin sista vila hemma. Centauri har hedrat detta, medan Drazi har vägrat att återlämna några av Centauris döda. Vir misstänker att någonting är i görningen. Vir vill att Franklin ska utöva påtryckning på Drazi, som Alliansens högste Medicinska Officer, och att Lyta för att ta reda på om dom skyddar något.

Franklin kan också se om de döda dött i rymden eller inte, att få reda på om det finns något skäl för att vägra att återlämna kropparna. Franklin påpekar att dom är tvungna att resa till Drazis hemvärld, men Vir har redan ordnat med detta. Franklin accepterar under förutsättning att Sheridan godkänner godkänner uppdraget. Men Lyta vill inte göra det gratis. Hennes arvode är 500 000 krediter, som ska deponeras på ett konto, för att hjälpa telepater som som vill rymma ifrån Psi-Corps. Vir baxnar då det är mer än han har råd med. Och Londo är, som Vir uttrycker det, "upptagen med annat."

Om sanningen ska fram så sitter Londo fast i en cell tillsammans med G'Kar ("And All My Dreams, Torn Asunder"). G'Kar försöker övertyga honom att ta sig ut, men Londo vill inte det. För det första, att det är en principsak: han sa ju att han skulle gå dit G'Kar gick. Dessutom har han räknat ut att han kan göra mer nytta här inne. Folket kommer att bli rasande när dom hör att han placerats i fängelse utan att några anklagelser gjorts, och deras ramaskri kommer att tvinga Centarum att ta ställning. Dom kan även utfärda ett eld upphör även om Regenten protesterar. Han tänker vänta till morgonen. Det har gått tre dagar sedan dom placerades i cellen, tillräckligt med tid för folk att organisera sig. G'Kar och Londo gör sig klara för att sova när ett starkt ljus blixtrar till, dom faller bägge ihop djupt medvetslösa, och flera figurer tar tag i Londo och drar ut honom ur cellen, och lämnar kvar en ensam G'Kar.

Figurerna är utomjordingar. Londo placeras på en sjukhussäng, dom för honom igenom mörka korridorer till ett mörkt rum där han blir undersökt. Ett föremål förs nerför hans hals och figurerna fortsätter med sina preparationer. När dom är klara vaknar Londo för en kort stund, och ser utomjordingarna som lutar sig över honom. "Vilka är ni?" frågar han, "Vad vill ni mig?" En annan skugglik utomjording kommer fram ("In the Kingdom of the Blind") "Ja," viskar nykomlingen. "Han duger." En ansiktsmask placeras på Londos ansikte, och hans syn blir till ett töcken. Sedan vaknar han med ett ryck. Det är morgon. Han är tillbaka i cellen med G'Kar. Det hela ser ut att ha varit en mardröm. Londo säger att han måste ta sig ut. Han känner på sig att något är fruktansvärt fel, och han behöver ta tag i det. Men han behöver rädda ansiktet. G'Kar tvingar sig själv att spy, vilket framkallar en fruktansvärd odör. Londo "räddas" av en vakt som hostar på grund av stanken.

På Babylon 5, kommer Sheridan, Garibaldi, och Lochley till ett möte med Generaler från Narn, Brakiri och Drazi. Enligt dem, tack vare hjälpen ifrån Whitestarskeppen, håller dom ut mot Centauri. Men Narns har förlorat många av deras skepp från en redan decimerad flotta. Lochley föreslår att dom slår sig samman för att stärka sitt försvar: Drazi kunde sända några skepp för att hjälpa Narn, och så vidare. Men Brakiris skepp vill inte ta order från Drazi, enligt generalen från Brakir. Drazin gör anspråk på att Narns inte kommer att ta order ifrån dem. Drazigeneralen, å sin sida försäkrar att dom kan vinna utan någon hjälp från de andra. Tydligen är det omöjligt att få dem att samarbeta. Sheridan vill även få klarhet över Centauris strategi. Enligt Garibaldi är den Centauriska flottan uppdelad i två delar; en grupp försvarar deras baser, och den andra sköter attackerna, med mycket lite eller ingen kontakt alls mellan de två grupperna. Vilket är enligt generalen ifrån Narn inte är en typisk Centaurisk taktik. Dessutom finns det ingen samlad strategi. Som är mycket underligt.

Lochley kallas till C&C. Efter att hon gått iväg, föreslår Narn att deras flottor slås samman för sätta igång en offensiv. Drazin håller med; dom vill anfalla Centauri Prime. Men Sheridan vill inte bevilja detta, då detta innebär att sätta civila i riskzonen. Då påpekar Brakirin att Centauri inte tagit denna hänsyn. Trots detta vill inte Sheridan ge med sig, och han förbjuder alla attacker mot civila. I C&C berättar Corwin att ett ensamt skepp från Centauri närmar sig genom hyperrymden. Dess vapen är inte på, men hoppmotorn visar ovanliga värden, och det finns inga livstecken ombord. Lochley förstår att skeppet kommer att spränga porten, och beordrar AlfaSkvadronen att gå till anfall. Dom lyckas med knapp nöd, även om explosionen orsakar mindre skador på porten. Var det alldeles för nära.

Generalerna från Drazi och Narn tar denna nästan träff som en indikation på att människorna inte klarar av att slåss. Drazin föreslår att dom ska förena sina trupper och anfalla Centauri Prime. Generalen från Narn går med på detta. Med detta kan dom samarbeta.

Sheridan kontaktar Delenn och Lennier, som redan är på väg till Minbar. Porten vid Babylon 5 kommer att vara stängd i några dagar. Delenn känner sig lättad över att alla på stationen är okej. Hon är endast två dagar från Minbar, och hon har redan avtalat om ett möte med den Grå Församlingen.

På Centauri Prime talar Londo med flera ministrar, med att försöka få support att agera mot Regenten. Men Försvarsministern håller inte med. Enligt honom har skepp från Centauri endast varit inblandade i försvarsaktioner, resten är propaganda. De andra ministrarna håller med. Försvarsdepartementet kommer inte att stödja Londo, mot Regenten.

På Babylon 5 rusar Garibaldi till Sheridans lägenhet. Han har precis fått reda på att trettio procent av Narns och Drazis flottor försvunnit. Garibaldi tror att dom är på väg till Centauri Prime, men tiden är för knapp att man ska kunna få fram bevis. Sheridan behöver ta sig dit för att placera sig mellan dem och planeten, eller annars så kommer miljoner civila att dö.

På Drazis Hemvärld träffar Franklin och Lyta en Drazisk läkare. Läkaren gör anspråk på att dom inte returnerat några kroppar till Centauri för att det inte funnits några; dom döda har varit i sådant skick att det var omöjligt att para ihop delarna. Men Lyta vet att han ljuger, och anklagar honom för detta. Då kommer två Drazi nedklättrande till deras balkong och börjar skjuta. Franklin träffar en av den med en PPG, och Lyta ställer sig upp och använder sina telepatiska krafter till att tvinga den andre Drazin att skjuta sig själv. Den Draziske läkaren är skräckslagen och försöker fly, men han stoppas av Franklin. Lyta skannar honom, för att sedan ropa "Ta mig dit! Nu!" Franklin och Lyta leder Drazin ut genom pistolhot.

På Babylon 5 har Sheridan samlat ett Whitestar anfallsteam, och ger sig av mot Centauri Prime. Någon annanstans i hyperrymden, upptäcker Delenns skepp fyra krigsskepp från Centauri. För många att slåss mot. Innan dom ens hinner kontakta Babylon 5, ger de Centauriska skeppen eld och skadar Whitestarskeppet. Skeppet börjar att snurra utom all kontroll, och bränder startar ombord.

På Drazi kommer Franklin och Lyta fram till en forskningsbyggnad, och där upptäcker dom varför dom nästan dödades: de Centauriska skeppen hade inte någon besättning, endast några svarta kapslar anslutna till kontrollerna. Lyta känner igen dem precis när någon öppnar eld mot dem igen. Lyta plockar åt sig en av kapslarna för att sedan rusa ut tillsammans med Franklin.

På Centauri Prime, kliver Londo in i sitt rum och finner Regenten där. Regenten mumlar en stund, för att senare erkänna att det var han som gett order om attackerna, "på sätt och vis." Han säger även att hans tid snart är ute; han kommer snart att dö, och han är glad över detta faktum.

I hyperrymden tar Sheridan emot Franklins rapport. Lyta förklarar att kapslarna är efterlämnad Shadowteknologi. Vorlons lämnade information i henne. Kapslarna är organiska anordningar som används för att styra skepp från avstånd. Det är därför som de Centauriska militära ledarna inte känt till något om attackerna, och det är därför som den offensiva flottan och den defensiva inte blandades. Alla attackerande skepp är kontrollerade av dessa kapslar. Sheridan undrar hur Centauri fått tag i dem, men Franklin påpekar att många av Shadows tjänare lämnades åt sitt öde när Z'Ha'dum exploderade ("Epiphanies").

Det är möjligt att en av dessa raser sålt dem till Centauri. Eller som Lyta påpekar kan en tredje part kanske använda dem för att lägga skulden på Centauri. Drazi behöll kapslarna i hemlighet så att dom inte behövde ge dem till Alliansen, och för att dom alltid konkurrerat med Centauri i affärer; ett krig är i deras intresse. Sheridan förstår nu varför dom inte kunde förstå Centauris strategi: det fanns ingen. Målet var att vända alla mot Centauri så att dom skulle gå till anfall mot dem.

Delenns skepp driver planlöst i hyperrymden halvt förstört. Delenn och Lennier är fortfarande vid liv, dom är ensamma att vara vid liv på bryggan. Hoppmotorerna är ur funktion, och de flesta av besättningen är döda. De fåtal som är vid liv sitter fast i de lägre däcken, oförmögna att ta sig igenom bråten. Dom har tillräckligt med bränsle i styrraketerna för att förhindra att dom driver allt för långt ifrån flygfyren för tillfället ("A Distant Star"). Lennier kan inte ens säga om nödsignalen fungerar, och han har ett brutet ben. "Detta är inte bra, alltså," säger Delenn. "Mycket dåligt," bekräftar Lennier.

I sin cell på Centauri Prime sitter G'Kar och skriver, när de Narnska och Draziflottorna närmar sig. Någon annanstans i det Kejserliga Palatset, samtalar Londo och Regenten fortfarande. Londo ber Regenten att kalla tillbaka skeppen att ordna med fred. "Det kommer att bli fred," säger Regenten. "Men den kommer inte att vara. Det gör den aldrig. Dom sa så. Dom sa också att jag kommer att vara död innan morgonen, och att i morgon kommer du att bli Kejsare." Londo vill veta vilka dom är, men Regenten svarar inte. Istället fortsätter han: "Dom bad mig att skicka iväg alla skeppen som försvarar Centauri Prime i ett falskt nödläge, och att slå av försvarsnätet." Regenten gjorde detta precis innan han gick för att träffa Londo. "Nej!" säger Londo skräckslaget och springer ut till en gårdsplan. I himlen kan han se hoppunkter som öppnas.

Högt ovanför Centauri Prime öppnas portar ifrån hyperrymden, och skeppen ifrån Drazi och Narn kommer ut i normal rymden.

Sen öppnar dom Eld.