Vi har nått fram till år 2261. Det har nu gått ungefär ett halvår sedan Shadows och Vorlons gav sig av. Interstellar Alliansen börjar att ta form, Sheridan har valts till dess förste President. På B5 väntar man på den nye befälhavaren, många hade trott att det skulle ha blivit Kommendör Susan Ivanova som skulle tagit denna position. Men hon har valt att ta en tjänst som befälhavare ombord på en Warlock Jagare. Stationen nya befälhavare är Kommendör Elisabeth Lochley.

En grupp telepater får tillstånd att bosätta sig nere i den bruna sektorn, vilket så småningom leder till problem för Sheridan och Lochley. Någon börjar att attackera Alliansens transportskepp, Londo Mollari råkar ut för en hjärtattack, och två mordförsök. Underliga saker inträffar på Centauri Prime, G'Kar kommer att bli en Religiös Ikon mot hans egen vilja.