Interstellar Alliansen: reste sig från askan efter det sista "Shadowkriget", det är en ekonomisk och tekniskt sammanslutning mellan de stora krafterna i kosmos som sträcker sig ungefär 25,000 ljusår längs Perseus, Skyttens och Centaurus Armar i Vintergatans Galax.

 

Jordalliansen: Sinclair måste bibehålla freden mellan ambassadörerna ombord på Babylon 5, när Narnska trupper invaderar en av Centauris utposter.

Brakiri: Ett folk vars första upptäckt av andra raser, var radio/tv-signaler från Jorden. Storföretag är denna ras regering.

Centauri: Var den första utomjordiska rasen som människan mötte, dom har vissa likheter med oss "på utsidan". Har kallats för Galaxens Lejon.

Drakh: Shadows tjänare. En mystisk ras som började att angripa mindre raser längs den Minbariska gränsen. Efter att Shadows lämnat den kända rymden.

Drazi: Medlemsras i ISA, något militanta, och man känner igen dem genom mörklilahuvuden. Var femte år, delas rasen upp i 2 läger på måfå. Som sedan slåss om ledarskapet.

Gaim: En insektsras, som känns igen tack vare deras atmosfärdräkter med stora ögonlinser, och en lång snabel.

l'lort En ras som är medlem i De Icke Allierades Förbund, och kända för att dom samlar på allt dom får tag på.

Minbari: Denna ras känns igen tack vare deras ben-kam, som går från öra till öra. Dom är uppdelade i 3 olika kaster, Religion, Krigare och Arbetare. Deras regering kallas för den Grå Församlingen.

Narn: Reptilliknande humanoider, som har ett slags pung ungefär som på pungdjuren på jorden. Deras regering kallas för Kha'Ri, och är uppdelad i "cirklar".

Pak'ma'ra: Medlemsras i De Icke Allierades Förbund, dom är asätare. Och äter allt som har börjat ruttna, men inte något från havet (fisk).

Shadows + Allierade: En av de första rymdfarande raserna. Dom ser ut som stora spindlar eller krabbor, men kan fasa ut från vår verklighet och bli osynliga.

Vree: Medlemsras i De Icke Allierades Förbund, på Jorden har dom blivit kallade för de Grå på grund av deras hudfärg.

Vorlons: Deras sanna utseende är okänt, mer än att dom är en ras energivarelser. Och har manipulerat alla de yngre raserna, så att "vi" ser dem som dom vill att vi ska se dem.

Utdöda raser!

Markab: Medlemsras i De Icke Allierades förbund. Vad man känner till så utrotades hela den Markabska rasen 2259, både hemma på hemvärlden och på deras kolonier, ungefär 2 miljarder. När den så kallade Drafa-pesten bröt ut. Markaberna hade gett pesten detta namn, efter ön där den dök upp för första gången, dom ansåg att det var ett straff från gudarna, för deras omoral.
Inkubationstiden kan vara lång som flera veckor, till endast ett par dagar. Och efter att symptomen visats dör oftast den drabbade efter 24 timmar. Den angriper det centrala nervsystemet, och stänger av kroppens funktioner.

Dilgar: En grym krigförande ras som invaderade de Icke Allierade världarna 2230, och besegrades 2232 med hjälp från Jordalliansen. Inte långt därefter blev deras sol en nova, som förintade de kvarvarande Dilgar. En överlevde hur som helst, se "Deathwalker"..