Babylon 5 är en 8,592-meter (5 mile) lång, 840-meter i diameter, 9.1 miljard ton tung O'Neil-klass rymdstation, förlagd vid en viktig hopport i Epsilonsystemet.

Placerad vid L-5 punkten i ett binärt stjärnsystem mellan en stjärna och planet kallade Tigris & Euphrates, i en 33,000 kilometers omloppsbana runt planeten Epsilon Eridani III, koordinater: "Ruta Epsilon" vid 470/18/22 och 10,67 ljusår från Jorden. Stationens livsuppehållande system kan klara av mer än 250,000 varelser som är i behov av varierande tyngdkraft, mest som en övergångsplats för passagerare.

TYNGDKRAFT:

Normal planetliknande tyngdkraft ombord på Babylon 5 simuleras på ungefär samma sätt som på Babylon 4, genom att stationens mittsektion roterar. Utgående acceleration vid den yttersta kanten av stationen är 1.41 Jordens tyngdkraft (som är 1.0). Babylon 5 kan stödja flera olika atmosfärer, 92% jordstandard, 5.2% metangas, och 2.8% annat.

Olikt Babylon 4, har Babylon 5 inte några motsats roterande sektioner, som effektivt skulle hålla kvar stationen i sin omloppsbana runt Epsilon Eridani III. Men Babylon 5 har istället en serie finjusterarraketer, som används för att bibehålla omloppsbanan vid L5 punkten.


När stationen först kom igång fanns det endast ett lågnivåförsvar på Babylon 5, vilket gjord stationen extremt sårbart för attacker. Det var inte förrän stationens uppgradering 2259, när Stationens system fick en fullständig genomgång som gav Babylon 5 tillräckligt med eldkraft för att kunna försvara sig självt från en invasionsstyrka.


Det nya och påtagligt mycket mer kraftfulla försvarssystem gav Babylon 5 tillräckligt med eldkraft att själv kunna försvara sig mot en stridskryssare utan att vara i behov av en eskort av skepp och en bekräftelse på Jordalliansens engagemang med Babylon-projektet.

Babylon 5 är även utrustad med en fullständig styrka av 48 Starfury stridsfarkoster. Hälften av Babylon 5s fighter divisioner består av 24 SA-23E Arroraklass Starfuries och 24 nya SA-26 Thunderbolt Starfuries.

De flesta av dessa Thunderbolts kom från EAS Churchill, som förstördes under Striden om Euphrates av styrkor som var lojala till förre Presidenten William, Morgan Clark, efter att Babylon 5 bröt sig ur Jordalliansen 2260..

Kommandocentralen: CNC

"Fyren" på Babylon 5 stationen består av dess kontroll och kommandodäck, observationskupolen, och dockningsutrymmena. Stationens dockningssystem består av två avdelningar, den första som tillåter små farkoster att köra in längs stationens 0g centerlinje av den roterande sektionen, för därifrån bli förflyttade till lämpliga interna landningsplatser.

Den andra och större dockningsavdelningen är placerad i stationens övre icke roterande sektion, som är avsedd för farkoster som blir kvar i fritt fall. Den främre delen av stationen, betecknad BLÅ sektorn, innehåller även Cobra-startplatserna för Babylon 5s flygdivisioner.

Kommunikation Ombord:

Med hänsyn till stationens storlek, ansåg ingenjörerna att det var nödvändigt att skapa ett omfångsrikt transportsystem, vilket skulle tillåta personal och besökare att enkelt kunna färdas över hela den 8,592-meter långa stationen.

Detta system inkluderar flera tågsystem som kör över de yttre väggarna på stationen, så väl som en enspårsbana skyttelservice som går längs med stationens 0g-center linje. Core-Skytteln som den kallas för ombord, går var femte minut och stannar vid 13 stationer längs hela Babylon 5s bostadssektion.

Att hitta dit man ska, ombord på den stora rymdstationen:

För att göra det lättare att övervinna den stora stationen, har Babylon 5 brutits upp i sex undersektioner. Dessa inkluderar följande:

Genom att använda sig av ett färgkoordinatbaserat system, är det relativt enkelt att hitta ombord på Babylon 5. Man måste helt enkelt känna till sektorernas färgbeteckning, som är en spiralformig ring av stationen, följt av sektorns nummer/bokstav.

Cobra Bay...  Lastområdet...  Dockning...  Zocalo...  Kontor/Med-Lab...  Karta...
Lastkapsel...  Kamerarobot...

Our Servises list

 

 

 
Scifi Shop
Scifi Info Shopping

Fashion Magazine

 

..

Model Gallery

Underhåll:

För att kontrollera och bibehålla det omfattande nätverket av kraft, luftåtervinning, vattenåtervinning, kommunikation och datalagring vände sig Jordalliansen till Centauri när det gäller konstruktionen av Babylon 5s datorsystem. Baserat på en kristallisk Jord/Centaurisk hybridteknologi, det beslutades att Babylon 5 skulle ha en helt revolutionerande AI, som skulle ge stationen en artificiell personlighet.

Olyckligtvis så fungerade inte denna plan inte speciellt bra, då ett tekniskt fel ledde till att den fick den ganska instabila personligheten av en New York taxiförare som tog över Babylon 5s system. Snabbt förstod man vilka enorma problem detta skulle skapa, den artificiella personligheten slogs av och ett mer traditionellt dator/användarinterface integrerades i systemet.

Denna AI, kom åter igång. Straxt efter att stationen brutit sig ur Jordalliansen, efter att man botat om datorn, efter att Sheridan och dom andra i ledningsgruppen ändrat sina lösenord.

Datorsystemet som för närvarande används ombord på Babylon 5, är baserat i huvudsak på jorddesign och som använder sig av Centaurisk kristallisk teknologi och är kapabelt för tangentbord och röst-input, det senare i över hundra olika utomjordiska språk.

Integrerat i detta datorsystem är Babcom kommunikationsnätverket, som används till att hantera alla kommunikationsbehov för stationen. Detta inkluderar inom stationen, skepp-till-station, och långdistans tachyon kommunikationer.

Motorer:

Ett annat intressant problem visade sig vid konstruktionen av Babylon 5, var att stationen behövde en mycket kraftfull reaktor, för att köra alla systemen på stationen så väl som att hålla igång de stora motorer som användes för att rotera stationens Bostadsdel. Därför designade man en helt ny typ av fusionsreaktorsystem.

Huvudkraften för Babylon 5 hanteras av en serie högkoncentrerad partikel fusionsreaktorer som är placerade i den bakre icke roterande sektionen av stationen. Bränsletankarna är placerade i aktern på stationen och är totalt 265 meter lång och 455 meter hög. Den totala volymen på huvudtanken är 25095336 kubikmeter och rymmer totalt 4115635209 kilogram gelatinerad deuterium. Energiutvecklingen för detta reaktorsystem är 2.5*10^24 joule.

Babylon 5 har totalt åtta stycken General Fusion Corp. 790 fusionsreaktorer, som kan alstra en genomsnittlig, kombinerad kraftutveckling på ungefär 16,182 Terawatt (16,182*10^12), över fem år. Detta kraftfulla reaktorsystem har hand om stationens kraftbehov. Som tillägg till huvudreaktorerna, har stationen många mindre fusionsreaktorer strategiskt utplacerade genom hela stationen, designade för att försäkra att nyckelsystemen förblir funktionsdugliga om det skulle bli nödvändigt att stänga stationens huvudenergigivare.

Ett förbluffande prestation för alla inblandade, är att Babylon 5 kommer att fortsätta att troget tjäna de ideal och mål som ledde till hennes skapande, drömmen om en plats i rymden där hela universum kan träffas ...